PRIPRAVUJEME:

English camp: denný tábor pre deti

Tábor bude náučný, zábavný, športový, tvorivý, súťaživý 

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na dennom tábore FunEnglish

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

Vyhlásenie o bezinfekcnosti

Kde? Centrum voľného času, Pezinská, Svätý Jur

Kedy? 31.7.-4.8. od 8:00 do 16:30hod max

Kto? Deti od 5 rokov (vhodné aj pre prvákov resp.druhákov ZŠ

Prečo? Bude tam plno zábavy aj výletov a hlavne si deti osvoja základné prvky anglického jazyka hrou

Čo? Bohatý tématický program: anglické pesničky, rôzne hry, maľovanie na tvár, tvorivé dielne, výlety po okolí do prírody a na ihriská, tanec, zábava, súťaže a diskotéka.

Zabezpečený bude celodenný animačný program, pitný režim, desiata, ovocie, obedy, olovrant a ostatný materiál

Deti získavajú diplom, pamiatku na tábor v podobe FunEnglish promo predmetov, ceny ktoré počas tábora vyhrali a nazbierali, sladkú odmenu, svoje práce počas týždňa, fotografie a video záznamy a úžasné spomienky na super kolektív FunEnglish 

PRIHLÁŠKA v sekcii KONTAKT

Témy v tábore:

1. Telo (Body)

2. Oblečenie (Clothes)

3. Rodina (Family)

4. Domov (Home)

5. Abeceda (Alphabet)

Denný program tábora:

8:00 – 8:30 Príchod detí

8:30 – 9:00 Privítanie / Zoznámenie a objasnenie témy dňa

9:00–10:00 Občerstvenie (Desiata) / začiatok tématickej výučby

10:00–11:00 Pesničky/Hry/Súťaže

11:15-12:00 Obed

12:00-14:00 Výlet

14:00-15:00 Opakovanie plus tvorivé dielne

15:00-15:30 Diskotéka

15:00-16:00 Občerstvenie (Olovrant) /Voľné hry

16:00-16:30 Odchod detí

AKTUÁLNA INFORMÁCIA : Tábor je už plne obsadený!!!!

Ďakujeme za dôveru♥

V prípade záujmu môžme detičky evidovať ako náhradníkov, ak by sa stalo, že sa kedykoľvek pred začiatkom tábora uvoľní miesto, budeme vás okamžite kontaktovať.